Szafki otwierane kartą RFID w wielozmianowym miejscu pracy

Liczba pracowników:

600 (200 na jedną zmianę)

Problem:

Brak systemu IT do zarządzania szafkami pracowników pracujących na 3 zmiany

Rozwiązanie:

URVE Smart Locker

Kim jest Klient?

Jest to duża firma produkcyjna licząca setki pracowników, która miała trudności z efektywnym zarządzaniem swoimi szafkami. 

Na jakie wyzwania napotkali?

Firma dysponowała ograniczoną liczbą szafek, przez co pracownicy dzielili się nimi w sposób niezorganizowany, co często powodowało zamieszanie i opóźnienia podczas zmian. Ponadto firma używała tradycyjnych kluczy i kodów do obsługi szafek, co powodowało problemy z konserwacją, bezpieczeństwem oraz zgubionymi kluczami. W rezultacie firma poszukiwała rozwiązania, które zautomatyzowałoby zarządzanie szafkami, zwiększyło optymalizację wykorzystania szafek i zapewniło pracownikom łatwiejszą obsługę szafek.

Co zostało wdrożone?

Elektronika do automatyzacji sterowania szafkami

Oprogramowanie do zarządzania szafkami

Linki

Przeczytaj więcej o sprzęcie: https://urveboard.com/

Przeczytaj więcej o oprogramowaniu: https://smartoffice.expert/pl/smart-locker/

Rezultaty wdrożenia

Firma wymieniła tradycyjne szafki na nowoczesne URVE Smart Locker zarządzane za pomocą paneli dotykowych i kart RFID. Po 3 miesiącach użytkowania odnotowano wiele korzyści:

🗄️Optymalizacja wykorzystania szafek: URVE Smart Locker pozwolił firmie na posiadanie mniejszej liczby szafek niż liczba pracowników na zmianie, optymalizując wykorzystanie szafek. Pozwoliło to firmie zaoszczędzić pieniądze, zapewniając jednocześnie każdemu pracownikowi dostęp do szafki.

🤖Automatyzacja zarządzania szafkami: Dzięki Smart Locker firma zautomatyzowała zadania związane z zarządzaniem szafkami, takie jak zarządzanie przyjściem do pracy, wyjściem z pracy lub urlopem pracownika. Pomogło to zmniejszyć obciążenie działu HR i poprawić ogólną wydajność.

🔑Łatwiejsza obsługa szafek: System eliminuje potrzebę posiadania przez pracowników klucza lub kodu dostępu do korzystania z szafek, co ułatwiło im ich obsługę.

💰Mniejsze koszty: Smart Locker doprowadził do całkowitej automatyzacji operacji związanych z szafkami, prowadząc do optymalizacji kosztów dla firmy.

🚪Optymalizacja: Smart Locker pozwolił firmie na przypisanie wielu pracowników do jednej szafki, co zapewniło większą elastyczność w zarządzaniu użytkowaniem szafek.

🕰️ Dostęp czasowy: Smart Locker pozwolił firmie zdefiniować dostęp do szafek zgodnie z okresami czasu dla zmian pracowników, umożliwiając korzystanie z jednej szafki pracownikom z różnych zmian. Pomogło to zoptymalizować wykorzystanie szafek i zaoszczędzić pieniądze firmy.

🧷Integracje: Smart Locker zintegrował się z innymi systemami używanymi przez firmę, takimi jak rejestracja czasu pracy, kontrola dostępu, systemy kadrowe i bazy danych użytkowników, takie jak Microsoft Active Directory. Integracja ta pomogła firmie usprawnić swoje działania i osiągnąć lepsze wyniki.

Jak wygląda infrastruktura techniczna?

Składniki rozwiązania Smart Locker

10-calowy ekran dotykowy dla użytkowników

Czytnik kart RFID

Energooszczędny komputer ARM

Jednostka sterująca zamkami

Wysokiej jakości zamki elektromagnetyczne

Fizyczne zabezpieczenie w przypadku awarii zasilania

Rezerwacja i otwieranie szafek za pomocą aplikacji mobilnej

Rozwiązanie Smart Locker można zintegrować z aplikacją do rezerwacji URVE Smart Office.

Przeczytaj o tym więcej: https://smartoffice.expert/pl/smart-locker/

Rezultaty wdrożenia URVE Smart Locker

600

Pracowników otrzymało dostęp do szafki

200

Eektronicznych szafek pojawiło się w firmie

32%

Tyle więcej czasu oszczędzają pracownicy 

Zrealizujmy razem podobny projekt

Zapraszamy do kontaktu!

Możesz skorzystać też z formularza